21 Temmuz 2018 Cumartesi

Hakkımızda

3135 defa okundu

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ENMER) İLE ENGELSİZ SDÜ BİRİMİ

       Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) 7 Mart 2005 tarihinde kurulmuştur. Başta Isparta olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanda engellilik alanında akademik, bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal, sosyal, sportif, sağlık, rehabilitasyon ve istihdam gibi konularda araştırma ve uygulama yapan akademik bir kuruluştur. ENMER ile birlikte hizmet veren “Engelsiz SDÜ Birimi” ise; 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11’inci Maddesi uyarınca önce Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuş; daha sonra da 03/01/2013 tarih ve 28517 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin değişik 11’inci Maddesi gereğince Rektör Yardımcısı başkanlığında ilgili kişilerden oluşmuştur.

       ENMER ile Engelsiz SDÜ Birimi engelli öğrencilerin akademik, idari, araç–gereç, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları plânlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere faaliyet gösteren birimlerdir. Bu bağlamda her iki birimimiz; Eğitim–Öğretim, Oryantasyon ve Entegrasyon, Sosyal Yardımlar ve Destek, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Ar–Ge ve Proje Ünitesi olmak üzere toplam beş çalışma ünitesi ile faaliyetlerini daha kapsamlı ve profesyonel bir biçimde sürdürmektedir. Şu ana kadar başta Engelsiz Kampus Projesi olmak üzere Engel Avı Projesi, Hayatı Paylaş Projesi devam etmekte, Bez Bebek Projesi ise bitirilmiştir. Ayrıca İstatistiksel Veri Toplama ve Danışmanlık Hizmeti verilmektedir.

       Öte yandan her yıl ülkemizde tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde kurulu bulunan Engelli Öğrenci Birim yetkilileri, engellilik ile ilgili çalışmalarda bulunan akademik ve idari personellerin katılımı ile bir üniversitenin ev sahipliğinde “Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” düzenlenmektedir. Bu kapsamda engelli yükseköğretim öğrencilerinin akademik, idari, fiziki, barınma, beslenme, sosyal destek ve yardımlar gibi konularda mevcut durumun değerlendirilerek, yeniliklerin ve yenilikçi yaklaşımların gündem oluşturacağı, alternatif çözüm önerileri geliştirilerek bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı “7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı”; devlet ve vakıf üniversite temsilcileri, engelli öğrenciler, ilgili akademisyenler ve idari personellerin katılımları ile 04–05 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Çalıştayın Yapılacağı Adres: SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi, Rektörlük    
                                             Yanı Batı Kampüsü/ISPARTA