Eğitim - Öğretim ve Sınav Uygulamaları

     Engelsiz SDÜ Birimi olarak, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde eğitim gören engelli öğrencilerimizin eğitim – öğretim ve sınav uygulamaları konusundaki tüm sorunları ile ilgilenilmekte ve alternatif çözümler geliştirilerek uygulanmaktadır. Bu bağlamda Üniversite Senatosu tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren SDÜ Engelli Öğrenciler Eğitim – Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi’ni tüm engelli öğrencilerimizin incelemeleri gerekmektedir.

     Engelsiz SDÜ Birimi olarak eğitim – öğretim ve sınav uygulamaları ile ilgili verilen hizmetler şunlardır:

  1. Engelli öğrencilerimizin eğitim – öğretim ve sınav uygulamaları ile ilgili başvurularını inceleyerek, karara bağlamak,
  2. Engelli öğrencilerimizin talepleri halinde büyük puntolu ders notu, sunum ya da sınav kağıdının hazırlanmasını sağlamak,
  3. Engelli öğrencilerimizin talepleri halinde verilen materyali sesli hale dönüştürmek için okuyucu veya işaretleyici olanağı sunmak.