Oryantasyon ve Entegrasyon

     Engelsiz SDÜ Birimi olarak Üniversitemizde eğitim gören engelli öğrencilerimizin kampus yaşamına ve sosyal ortama uyum sağlayarak özgüven sahibi, mutlu ve potansiyelini ortaya çıkarabilecek bir düzeyde olmaları için imkânlar ölçüsünde oryantasyon eğitim seminerleri düzenlenecektir. Yılda iki defa düzenlenmesi düşünülmektedir.

    Engelli öğrencilerimizin yanı sıra akademik ve idari personellerimiz ile engelli olmayan diğer öğrencilerimizin de engelli bireylerle entegre, hoşgörü ve dayanışma ortamı içerisinde yaşama becerileri kazandırmak, farkındalık ve bilinç düzeyini arttırmak için imkânlar ölçüsünde sosyal entegrasyon seminerleri düzenlenmesi düşünülmektedir.