Çalışma İlkelerimiz

     Engelsiz SDÜ Birimi olarak faaliyet alanımız ve konumuz “engelli öğrenciler” dolayısı ile de “birey”. Bu nedenle yapmış olduğumuz her türlü çalışma, destek, etkinlik, proje ve diğer aktivitelerimizde pirensib edindiğimiz bazı temel ilkelerimiz bulunmaktadır

     Bu ilkeler; engelli öğrencilerimizin evrensel insan hak ve özgürlüklerine ve çağdaş yaşam standartlarına yakışır bir biçimde hizmet almalarını, rencide ve afişe olmamalarını, Birimimizden aldıkları hizmetler için kendilerini rahatsız etmemelerini sağlamak için benimsediğimiz ilkelerdir. Bunlar;

  1. Etik: Kendisini engelli olarak beyan eden ve Engelsiz SDÜ Birimi’nden destek talep eden ya da alan hiçbir öğrenciye yasal mevzuat gerektirmedikçe engel durumu ile ilgili kanıtlayıcı belge, sağlık raporu v.s. talep edilemez,
  2. Gizlilik: Engelsiz SDÜ Birimi’nden destek talep eden ya da alan hiçbir öğrencinin kişisel bilgileri Rektörlük Makamı ve Engelsiz SDÜ Birimi Yönetim Kurulu dışında herhangi bir kamu – özel kurum ya da kuruluş veya gerçek kişilerle paylaşılamaz,
  3. Açıklık: Engelsiz SDÜ Birimi engelli öğrencilere yönelik olarak yaptığı bireysel hizmet ve desteklere ilişkin engelli öğrencinin talebi doğrultusunda kendisi ile ilgili yapılan iş ve işlemleri bildirmekle yükümlüdür,
  4. Geri Bildirime Açıklık: Engelsiz SDÜ Birimi yapmış olduğu faaliyetler, hizmet ve desteklerle ilgili olarak yararlanıcı tarafından yapılacak olan değerlendirme ve geri bildirimleri önemser ve dikkate alır.