Hakkımızda

  Engelsiz SDÜ Birimi; 01/07/2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci Maddesi ve 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11’inci Maddesi uyarınca Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.

     Engelsiz SDÜ Birimi engelli öğrencilerin akademik, idari, araç – gereç, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları plânlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere faaliyet gösteren bir birimdir.