Akademik Uyarlama ve Erişilebilirlik Komisyonu

Engelli Öğrenci Komisyonu
Prof. Dr. Nihat AYYILDIZ             Rektör Yardımcısı                     (Başkan)
Doç. Dr. Hulusi ALP                     Koordinatör                               (Raportör)
Dr. Emrah GÜLCEMAL                Öğrenci İşleri Daire Başkanı    (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ece KARA             Psikolog                                      (Üye)
Dr. Muammer SALİM                  Sosyal Hizmet Uzmanı              (Üye)
Dr. Araş. Gör. Bahar İKİZOĞLU                                                       (Üye)
Araş. Gör. Dilay AKGÜN GİRAY                                                        (Üye)