Vizyon-Misyon

  Engelsiz SDÜ Birimi olarak vizyonumuz; Süleyman Demirel Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin, bireyin temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, farklılıklara karşı hoşgörülü, dezavantajlı kesimlere karşı duyarlı ve ön yargılardan uzak, pozitif bakış açısı geliştirebilen bir sosyal yapıda olması, kampus ve yerleşkelerindeki tüm yapılar ile açık ve kapalı alanların engelli bireylerin ulaşılabilirliğine ve erişilebilirliğine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır.

     Bu vizyon doğrultusunda engelli bireylerin akademik, idari, sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve sportif olarak eğitimde fırsat eşitliği ve pozitif ayrımcılık ilkeleri çerçevesinde daha kaliteli ve çağdaş dünya standartlarında hizmet alabilmeleri için çalışmalarda bulunmayı kendisine misyon edinmiştir.