Sosyal Destek ve Yardımlar

     Engelsiz SDÜ Birimi olarak engelli öğrencilerimizin yüksek kalite ve standartlarda eğitim almalarını sağlamak ve ihtiyaç sahibi olanları desteklemek üzere bazı çalışmalar yürütmektedir. Bunlar:

  1. Eğitim – öğretim süresi boyunca “refakatçi” tahsis edilmesi,
  2. Çalışabilecek durumda olanlara “kısmi zamanlı çalışma” imkânı sunulması,
  3. İmkânlar ölçüsünde çeşitli vakıf ve derneklerden burs tahsis edilmesi,
  4. Yemek bursu verilmesi,
  5. İmkânlar ölçüsünde ortez – protez ve diğer bazı teknik cihaz temin edilmesi,