Hakkımızda

Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü (Engelsiz SDÜ Birimi), Süleyman Demirel Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı bulunan özel gereksinimli öğrencilerin, yetersizlikten etkilenme durumları nedeni ile eğitim – öğretim ve sınav uygulamalarında karşılaştıkları sorunlara yönelik çözümler getirerek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve sunulan eğitim – öğretim hizmetleri ile sınav uygulamalarından eşit ve erişilebilir bir biçimde yararlanmaları için gerekli olan düzenlemelere dair usul ve esasları konusunda yardımcı olmayı amaç ednmektedir.