Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı Projesi

Protect Defenders EU desteği ile yürütülen “Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı” adlı projeye, Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği tarafından yapılacak projeye, Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü stratejik ortak olarak dahil oldu.

Proje kapsamında; engellilik, engelliliğe bakış modelleri, hak temelli anlayış ile engellilik, ayrımcılık, mobbing, ulusal ve uluslararası başvuru mekanizmaları ile engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri için savunuculuk ve lobicilik ile izleme ve raporlama eğitim setleri erişilebilir olarak hazırlanacaktır. 2021’in ilk yarısında çeşitli eğitim seminerleri düzenlenecektir.

Yayın Tarihi: 19/11/2020
Okunma Sayısı: 1790