BİRLİKTE PEDALLAYALIM PROJESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen,  Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneğinin ortaklaşa yürüteceği "Birlikte Pedallayalım" isimli proje kabul edildi. 

 

Görme engelli bireyler, engel durumları sebebi ile tüm ürün ve hizmet sunumlarında çeşitli erişilebilirlik düzenlemelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “evrensel tasarım” olarak nitelenen erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılmadığı ürün ve hizmet sunumlarından görme engelli bireyler eşit ve erişilebilir biçimde başkalarına bağımlı olmaksızın yararlanamamaktadırlar. Bu nedenlerle de görme engelli bireyler birçok kültür – sanat aktivitelerinin yanısıra sportif aktivitelere de tam ve etkin bir biçimde katılım sağlayamamaktadırlar. Günümüzde birçok özel sektör kuruluşu tarafından işletilen spor salonları ya da ücretli – ücretsiz spor organizasyonları yapılmakta, yerel yönetimler tarafından mahalleler için spor salonları inşa edilerek, toplumun sporu içselleştirmesi ve yaşam tarzı haline getirerek, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için katkılarda bulunmadıkları görülmektedir. Ancak, evrensel tasarım ilkesine göre düzenlenmemiş ve planlanmamış, erişilebilir olmayan bu ürün ve hizmetlerden görme engelli bireyler yararlanamamaktadır. Spor, bireylerin sadece beden, akıl ve ruh sağlığı için faydalı olan bir alan değil aksine multidisipliner olarak bireylerin sosyal hayata katılımlarını destekleyen, özgüven ve kendini ifade etme becerilerini kazandıran, beşeri münasebetlerle sosyalleşmeyi destekleyen bir alandır. Bu bakımdan da toplumun dezavantajlı kesimlerinden olan görme engelli bireylerin sportif aktivitelere yönlendirilmeleri sosyal entegrasyon ve toplumla bütünleşme adına büyük öneme sahiptir. Bisiklet sporu; genel olarak ferdi bir spor branşı gibi görülse de uluslararası federasyonlar bağlamında takım sporu olarak da öne çıkan bir spor branşıdır. Görme engelli bireyler, “tandem bisiklet” adı verilen, çift kişilik, dört pedallı bisikletler ile bu sporu yapmaktadırlar. Pilot adı verilen engelli olmayan bireyin direksiyonda olduğu ve copilot olarak arka koltukta bulunan görme engelli bireyin aynı anda ve aynı hızla senkronize bir biçimde pedal çevirmeleri ile bisiklet sürüşü yapıldığı tandem bisiklet sporu Türkiye’de İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep gibi büyükşehirlerde yaygın olarak yapılmaktadır. Bu proje ile amacımız; Isparta yerelinde engelli sporları farkındalığı sağlamak, görme engelli bireyleri bisiklet sporuna yönlenmeleri için teşvik etmek, görme engelli ve engelli olmayan bireyleri aynı sportif aktivitede buluşturarak, sosyal entegrasyon ve toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Isparta’da şehrin ilk tandem bisiklet takımı kurularak, görme engelli bireylere ve bu spor branşına ilgi duyan engelli olmayan pilot adaylarına eğitim seminerleri düzenlenecek, büyükşehirlerde kurulu bulunan tandem takımlarından seçim yapılarak, Isparta’da hep birlikte çadırlı kamp ve tandem bisiklet festivali yapılacaktır. Isparta yerelinden başlamak üzere Batı Akdeniz bölgesi ve ulusal düzeyde engelli sporu farkındalığı oluşturmak için de dijital medya araçları kullanılarak kampanya düzenlenecektir.

Yayın Tarihi: 18/11/2020
Okunma Sayısı: 1854